Erman Akademi Uzaktan Eğitim Sistemine Hoşgeldiniz...
Erman Akademi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30. maddesi uyarınca, 29.12.2012 tarihinde yayımlanarak yürürülüğe giren "İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik" kapsamında ÇSGB'dan aldığımız Eğitim Kurumu Yetki Belgesiyle, "İş Güvenliği Uzmanlığı" eğitimlerini sürdürüyoruz.

Uzaktan Eğitim Sistemimizde, asenkron veya senkron uzaktan eğitim yöntemlerini kullanarak eğitim çalışmalarını yürütmekteyiz. Uzaktan Eğitim Sistemimiz; Uluslararası bir öğrenme sistemi olup, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uzaktan eğitim ilkelerine uygun olarak yapılandırılmıştır.